Jawatankuasa Anugerah

Ahli Jawatankuasa Anugerah

Abdul Basith Muhammad bin A. Wahid

Penolong Pengarah | Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Sebagai seorang pegawai yang berkhidmat dalam Unit Projek Khas dan Inovasi, beliau bertanggungjawab dalam membantu pembangunan dan pelaksanaan kurikulum berkeperluan khas dan projek istimewa bagi semua tahap persekolahan mengikut prinsip, kitaran dan prosedur pembangunan kurikulum. Sebelum berkhidmat dalam Kementerian, beliau merupakan guru Bahasa Inggeris dan seorang jurulatih induk untuk CEFR.

Alina Amir

Pengasas Bersama | Arus Academy

Alina ialah pengasas bersama Arus Education, sebuah perusahaan sosial yang memperkasakan individu melalui pendidikan yang relevan dan bermakna. Beliau mempunyai hampir 10 tahun pengalaman dalam pengajaran, pembangunan kandungan inovatif dan bimbingan guru dengan tumpuan kepada sekolah berkeperluan tinggi dan komuniti terpinggir. Alina telah mewakili Arus dan Malaysia di pelbagai acara kebangsaan dan antarabangsa untuk berkongsi tentang inovasi dalam pendidikan. Sebelum memulakan Arus, Alina bekerja dalam bidang perundingan pengurusan. Beliau memiliki Ijazah dalam Sains Aktuari dari University of Illinois dan Diploma Pasca Siswazah dalam Pendidikan dari Universiti Utara Malaysia.

Anne Viknes Rajasaikaran

Ketua Pegawai Eksekutif Edumaax Education Group & Pegawai Utama The Budimas Charitable Foundation | Imperium International College

Cik Anne Viknes Rajasaikaran ialah Ketua Pegawai Eksekutif Edumaax Education Group dan Pegawai Utama Yayasan Amal Budimas. Beliau juga dikenali sebagai ‘The Chief in Heels’ kepada rakan sekerja dan industri. Dalam pelbagai peranan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, dermawan, isteri dan ibu, beliau telah menerima beberapa anugerah untuk usaha luar biasa beliau dalam kerja amal, terutamanya dalam pembangunan holistik kanak-kanak kurang bernasib baik di seluruh negara. Peranan beliau dalam sektor pendidikan tinggi tertumpu pada penyediaan pendidikan berkualiti kepada pelajar dari semua lapisan masyarakat. Baru-baru ini, Kolej Antarabangsa Imperium menerima ‘Brand Laureate Awards for Most Valuable Brand – Education – Tertiary, Professional and Vocational’ di bawah kepimpinan beliau

Azzatullina binti Pawanchik

Pengarah Eksekutif | PADU, Kementerian Pendidikan Malaysia

Bidang kepakaran saya ialah komunikasi di mana saya mempunyai lebih daripada 25 tahun pengalaman bekerja. Kerjaya saya bermula dalam sektor perkhidmatan kewangan sehingga kini bekerja di PADU, unit unit pelaksanaan dan prestasi pendidikan KPM. Sepanjang perjalanan kerjaya saya, saya telah mengasah kemahiran saya dalam Pengurusan Perubahan yang saya percaya merupakan komponen penting dalam mana-mana agenda transformasi. Di PADU, saya adalah sebahagian daripada pasukan kecil yang bertanggungjawab untuk memudahkan proses transformasi sistem pendidikan negara kita dengan membantu pihak berkepentingan maju dalam perjalanan transformasi, sama ada kakitangan Kementerian yang merangkumi hampir 500,000 guru atau pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam bidang pendidikan. Saya juga ditugaskan untuk mengurus komunikasi dalaman dan luaran untuk memastikan pihak berkepentingan dan orang ramai mempunyai kesedaran, bermaklumat dan menyokong projek besar-besaran ini untuk membentuk generasi muda kita menjadi warganegara yang bersedia untuk mengharungi apa-apa cabaran masa depan.

Chan Soon Seng

Ketua Pegawai Eksekutif | Teach For Malaysia

Soon Seng ialah Ketua Pegawai Eksekutif Teach For Malaysia. Beliau menyertai Kohort Teach For Malaysia yang julung kali diadakan pada 2012, dan seperti ramai Felo dan Alumni lain, pengalaman itu memberi impak yang mendalam pada pandangan dunianya. Sebagai seorang guru dalam komuniti berpendapatan rendah, beliau amat terkesan dengan cabaran yang dihadapi oleh pelajarnya, dan bagaimana kekurangan peluang, bukannya kekurangan keupayaan, yang biasanya menghalang pelajar daripada merealisasikan potensi mereka. Beliau memiliki ijazah dalam Pengurusan dan Pemasaran (Universiti Murdoch) dan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (Universiti Utara Malaysia). Pada 2020 beliau dilantik sebagai ahli Pasukan Petugas Khas Profesionalisme Keguruan di bawah Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan 2018-2020. Beliau mempunyai visi sistem pendidikan holistik yang bukan sahaja membangunkan akademik murid, tetapi juga kemahiran sosial, emosi, jasmani, rohani, dan kepimpinan mereka, demi memastikan murid kita dapat berkembang maju dalam abad ke-21.

Chong Zhi Xiong

Ketua Pegawai Pembelajaran | Chumbaka

Pembasmian ketidakadilan dalam pendidikan ialah visi saya.
Rasa ingin tahu ialah dorongan saya.
Teknologi dan reka bentuk pedagogi ialah perjuangan saya.

Saya merupakan Alumni Teach For Malaysia yang merupakan pengasas bersama Chumbaka Cyberjaya – sebuah perusahaan sosial yang menjalankan program pengayaan teknologi berdasarkan teknologi sumber terbuka (Arduino, Python, Pengaturcaraan Visual, C++, Raspberry Pi, percetakan 3D dan elektronik), untuk menyemai kemahiran hidup dalam kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah. Saya percaya bahawa, transformasi pendidikan memerlukan lebih daripada sekadar memberi tumpuan kepada kelemahan persekolahan awam. Pendidikan berkualiti memerlukan perhatian, dedikasi, pelaburan dan penglibatan daripada pelbagai pihak berkepentingan komuniti, melalui pelbagai bentuk kerjasama awam-swasta.

Daniel Russel A/L Mohanraj

Pengasas Bersama | Arus Academy

Daniel ialah pengasas bersama Akademi Arus. Beliau mengetuai program utama, Arus Maker Academy di mana murid memperoleh pengetahuan untuk menjadi seorang yang celik digital, kewangan dan media dalam menyelesaikan masalah dunia. Beliau juga terlibat dalam mereka bentuk pengalaman pembelajaran murid Arus sama ada dari segi persekitaran fizikal atau maya.

Farah Jasmine Hui binti Abdullah

School Improvement Specialist Coach (SISC+) | Pejabat Pendidikan Daerah Pekan

Saya merupakan SISC+ di Pejabat Pendidikan Daerah Pekan (PPD Pekan) dan tugas saya adalah membantu guru mengembangkan potensi sepenuhnya melalui bimbingan dan tunjuk ajar. Saya juga memberikan maklum balas reflektif tentang amalan pengajaran mereka untuk meningkatkan lagi pengajaran mereka. Saya mengendalikan bengkel untuk guru tentang pembelajaran abad ke-21, penilaian berasaskan bilik darjah dan arahan terbeza. Sebelum menyertai PPD, saya telah mengajar Bahasa Inggeris selama lebih daripada dua puluh tahun di kawasan luar bandar dan bandar. Saya pernah menjadi jurulatih dalam program Bahasa Inggeris yang disokong oleh Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Sebagai alumni OPEN Malaysia, saya juga telah membentangkan webinar untuk memberikan sokongan profesional kepada guru semasa pandemik. Saya telah menghadiri persidangan ELT sebagai pembentang dan peserta.

Dr. Husaina Banu Kenayathulla

Timbalan Pendidikan Penyelidikan | Universiti Malaya

Profesor Madya Dr. Husaina Banu Kenayathulla ialah Timbalan Dekan Penyelidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Beliau memperoleh Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Ekonomi dan Kewangan dalam Pendidikan dari Universiti Indiana, Bloomington, Amerika Syarikat. Minat penyelidikan beliau merangkumi bidang ekonomi pendidikan, kewangan pendidikan, analisis dasar dan pendidikan perbandingan dan antarabangsa. Selain itu, beliau telah dijemput sebagai penceramah untuk sesi panel dalam pelbagai persidangan antarabangsa. Beliau telah dijemput sebagai pakar panel oleh UNESCO untuk membangunkan beberapa standard kualiti subjek khusus di rantau Asia Pasifik. Beliau juga pernah dilantik sebagai Penyiasat Utama untuk geran di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi projek Kewangan Sekolah, Celik Kewangan, Perbandingan dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, beliau juga terlibat sebagai Perunding Kementerian Sumber Manusia mengenai Kebolehkerjaan untuk Graduan TVET. Beliau juga merupakan penyemak beberapa jurnal ISI dan Ahli Lembaga Rencana Pengarang Jurnal Pembangunan Pendidikan Antarabangsa.

Hwa Yue-Yi

Felo Penyelidik, Program RISE | Blavatnik School of Government, University of Oxford

Hwa Yue-Yi ialah Felo Penyelidik di Program Penyelidikan Penambahbaikan Sistem Pendidikan (RISE) di Blavatnik School of Government, Universiti of Oxford. Penyelidikan beliau memberi tumpuan kepada guru dan pengurusan dalam sistem pendidikan. Beliau memiliki Ijazah Doktor Falsafah dalam Pendidikan dari University of Cambridge dan Ijazah Sarjana dalam Perbandingan Kerajaan dari University of Oxford. Sebelum ini, Yue-Yi merupakan seorang guru Bahasa Inggeris di peringkat sekolah menengah melalui Teach For Malaysia, dan Felo Penyelidik di Penang Institute, Kuala Lumpur.

Jason Wee Chong Wai

Pengasas Bersama | Architects of Diversity Malaysia

Jason Wee ialah pengasas bersama Architects of Diversity Malaysia, sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang bertujuan untuk merapatkan komuniti dan mengenal pasti kumpulan dalam kalangan belia untuk keadilan, keamanan dan masa depan yang mampan melalui pembinaan ruang yang memudahkan persefahaman interpersonal dan hubungan antara kumpulan berdasarkan empati, kelemahan dan komunikasi tanpa keganasan. AOD ialah sekutu pergerakan United World Colleges sebagai inisiatif UWCx. Sejak 2018, AOD telah bekerjasama dengan pelbagai organisasi tempatan dan antarabangsa, termasuk Perikatan Tamadun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, untuk mereka bentuk dan mewujudkan peluang untuk hubungan antara kumpulan. Selain itu, AOD juga menerajui pendidikan kepelbagaian, ekuiti dan inklusi serta advokasi anti-diskriminasi.

Leila binti Nasser

School Improvement Specialist Coach (SISC+) | Pejabat Pendidikan Kuala Muda Yan

Saya seorang yang sangat pentingkan kerjaya. Mengajar ialah minat saya. Saya tidak pernah menerima konsep ‘anak murid tidak boleh melakukannya’ atau ‘murid saya lemah’ sebagai sebab murid di sekolah atau pelajar di peringkat pengajian tinggi kurang menunjukkan prestasi dalam pembelajaran. Saya percaya tidak semuanya dicapai dengan mudah dalam kehidupan. Makan juga adalah satu tugasan yang mencabar. Namun begitu, ‘tiada perkara yang mustahil’ adalah prinsip yang selalu saya pegang. Apa sahaja yang diberikan kepada saya akan dipandang serius. Saya sentiasa bersedia untuk dicabar dan cabaran akan membuatkan saya belajar dengan lebih banyak. Perkongsian ilmu dengan orang lain terutamanya mereka yang bukan warga pendidik membantu memberikan saya lebih banyak idea.

Liew Suet Li

Perunding Pendidikan | The World Bank

Suet Li bekerja sebagai Perunding Pendidikan untuk Bank Dunia. Beliau mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam pendidikan di dalam bilik darjah dan dalam penggubalan dasar. Beliau pernah dilantik sebagai Pegawai Khas Dasar di bawah Menteri Pendidikan pada tahun 2018. Dalam jawatan tersebut, beliau merangka strategi strategi bagi sistem pendidikan negara dan memacu pelaksanaannya melalui kerjasama dengan pasukan pengurusan kanan Kementerian. Sebelum itu, beliau bertugas sebagai seorang guru dalam kohort pertama Teach for Malaysia dan sebagai Ketua Alumni dalam organisasi tersebut, sebelum menamatkan pengajian peringkat Ijazah Sarjana dalam Perbandingan Pendidikan di IOE, UCL di bawah biasiswa Chevening.

Malek bin Baseri

Ketua Jabatan (E-Learning) | Institut Aminuddin Baki

Saya mempunyai pengalaman mengajar selama 16 tahun di kawasan luar bandar di Sarawak dan kawasan bandar di Kuala Lumpur. Sepanjang 16 tahun itu, saya menghabiskan tiga tahun bekerja dengan Astro sebagai salah seorang bakat dalam program pendidikan mereka dan tiga tahun sebagai kolumnis Berita Harian di bahagian MUET. Semasa bekerja di PADU, saya bekerja dengan inisiatif pendidikan Orang Asli selama dua tahun. Sekarang, sebagai ketua jabatan untuk ePembelajaran, saya bertanggungjawab untuk pentadbiran portal pembelajaran di IAB.

Dr. Mariah binti Ibrahim

Ketua Jabatan Bahasa | Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang

Dr Mar ialah seorang guru Bahasa Inggeris kelahiran negeri Pulau Pinang. Beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang guru di Sekolah Tuanku Abd Rahman, Ipoh sebelum kembali ke Pulau Pinang di mana beliau mengajar di SMKA(P) Almashoor. Beliau kini merupakan jurulatih guru di Institut Pendidikan Guru, kampus Pulau Pinang. Beliau sentiasa menjadi pemerhati yang teliti terhadap tingkah laku guru; waktu sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang guru itu sendiri. Beliau memegang kepercayaan yang kukuh bahawa teras seorang guru yang berjaya datang daripada rasa sedar akan identiti profesional seorang guru yang berkembang daripada proses pengupayaan yang berterusan serta disokong oleh refleksi berterusan tentang pengalaman dan amalan.

Dr. Mohammad Tazli bin Azizan

Pengasas Bersama | Skolar Malaysia

Mohammad Tazli Azizan kini merupakan pengasas bersama Skolar Malaysia dan beliau mempunyai minat yang mendalam dalam menyampaikan latihan dan pemudahcaraan berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Beliau merupakan bekas Profesor Madya di Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) pada 2021 dan di Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), di mana beliau berkhidmat di institusi itu sepanjang 17 tahun yang lalu. Beliau menamatkan pengajian Ijazah Doktof Falsasah dalam Kejuruteraan Kimia dari Imperial College yang dibiayai sepenuhnya oleh Biasiswa Komanwel pada 2014. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Pengarah Pusat Kecemerlangan Pengajaran dan Pembelajaran (CETaL) di UTP. Dalam peranan itu, beliau memperjuangkan inisiatif pedagogi pembelajaran berpusatkan pelajar (SCL) di institusi tersebut dari 2014-2019.

Beliau juga dilantik sebagai salah seorang anggota Pasukan Petugas Pembaharuan Dasar Pendidikan Kebangsaan dari Oktober 2018 hingga April 2019, di mana beliau berkhidmat di bawah mantan Menteri Pendidikan. Pada 2019, beliau telah dipindahkan ke Perak ICT & Multimedia GLC, Digital Perak sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Sehingga kini, beliau telah menyampaikan lebih daripada 100 sesi latihan dan berkhidmat sebagai penceramah pleno untuk pelbagai acara dan persidangan pengajaran dan pembelajaran. Pada tahun 2021 sahaja, beliau telah menyampaikan 25 webinar dan bengkel dalam talian yang berkaitan dengan pembelajaran dalam talian, mempromosikan penglibatan kognitif, pembelajaran hibrid dan penilaian KBAT. Selain itu, beliau juga bersemangat dalam memudahkan aktiviti pembinaan pasukan dalam kalangan rakan sekerja atau pelanggan dan memperkasakan pendidik dengan kemahiran abad ke-21, kerana beliau secara ikhlasnya percaya bahawa pendidik kolaboratif akan melahirkan pelajar kolaboratif.

Mohd Fazeli bin Bakar

School Improvement Specialist Coach (SISC+) | Pejabat Pendidikan Daerah Lipis

Saya seorang peminat papan selaju dan ragbi yang melatih dan melatih pemimpin pertengahan sekolah di daerah Lipis. Saya merupakan sebahagian daripada jawatankuasa pasukan petugas transformasi sekolah Pahang (TS25) dan kini dilantik sebagai Timbalan Ketua Guru Pewaris Negara bagi negeri Pahang.

Saya kini melanjutkan pelajaran dalam Ijazah Sarjana Kepimpinan Pendidikan dan saya telah menghadiri banyak latihan kepimpinan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam. Saya mewakili Malaysia dalam Program Pembangunan Kepimpinan Trilateral (Malaysia-Singapore-Brunei) untuk Perkhidmatan Awam dan telah dicalonkan sebagai salah satu ‘Emerging Promising Young Leaders’ di bawah Program Bakat X oleh SUPREME JPA, kedua-duanya pada 2021.

Dr. Mohd Nazri Abdul Rahman

Timbalan Dekan Hal-Ehwal Pelajar | Universiti Malaya

Dr Mohd Nazri Abdul Rahman merupakan Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar), Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Beliau memulakan perkhidmatan sebagai guru (Guru Cemerlang) di SM St Mary, Sandakan (1998-2007) sebelum berkhidmat sebagai Pensyarah Cemerlang di Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent, Sabah (2008-2014) dan Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Pulau Pinang (2015). Pada November 2015, beliau mula bertugas di Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Beliau berkelulusan Ijazah Doktor Falsafah dalam Reka Bentuk dan Pembangunan Kurikulum dari Universiti Malaya. Beliau terkenal terutamanya dengan model ‘homeschooling’ untuk kanak-kanak Orang Asli yang telah merangka semula cara mengajar kanak-kanak Orang Asli dengan memanfaatkan kelebihan pendidikan alternatif di Malaysia. Beliau telah menerima beberapa pengiktirafan atas pengajaran dan penyelidikannya termasuk Anugerah Guru Inovatif Kebangsaan 2003, 2004 dan 2006: Tesis Cemerlang 2014; Anugerah Cemerlang Universiti Malaya (Penyelidik Muda) 2018 dan Anugerah Jalinan Masyarakat UMCares 2017.

Muzdalifah binti Mohd Nasir

Ketua, Projek | Yayasan Sime Darby

Muzdalifah (Muja) Nasir ialah Ketua, Projek Yayasan Sime Darby, cabang dermawan Sime Darby Companies. Beliau bertanggungjawab ke atas strategi, pelaksanaan dan kesan inisiatif pendidikan, komuniti dan kesihatan. Sepanjang 18 tahun pengalamannya dengan Sime Darby, beliau telah memegang pelbagai peranan HR dan CSR, dan mengetuai pasukan yang pelbagai merentasi pelbagai projek di dalam dan di luar Malaysia. Dilahirkan dan dibesarkan di kawasan ‘setinggan’ dan PPR, pengajaran daripada hidupnya telah memberi inspirasi kepadanya untuk mempromosikan daya tahan gadis dan rakan sekerja wanita melalui bimbingan kerjaya. Beliau berusaha untuk memupuk kerjasama yang bermakna dan menyokong kesukarelawanan dan keterangkuman.

Dr. Norwaliza Abdul Wahab

Pensyarah Kanan | Universiti Pendidikan Sultan Idris

Profesor Madya Dr Norwaliza Abdul Wahab ialah pensyarah kanan Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Beliau ialah Penyelaras Pengajian Pasca Siswazah Pendidikan Sosiologi dan Penyelaras Praktikum Perguruan di Jabatan Pengajian Pendidikan. Minat penyelidikannya terletak pada pedagogi orang asli, pembelajaran orang asli sebagai kumpulan minoriti, pengurusan bilik darjah, pendidikan dan perubahan sosial, isu sosial, kepelbagaian budaya dan etnik, dan matlamat pembangunan kelestarian. Beliau telah membuat kajian yang mendalam tentang Orang Asli yang menyebabkan beliau menerbitkan buku mengenai perkara tersebut. Di samping itu, beliau telah membentangkan pelbagai jurnal dan kertas kerja di dalam dan di luar negara.

Norzalina binti Masom

Pengurus Besar | PINTAR Foundation

Norzalina atau singkatannya “Zal”, adalah seorang yang dinamik, bermotivasi tinggi dan proaktif yang menggunakan kreativiti, kemahiran analitikal dan kerja berpasukan untuk mengenal pasti peluang dan mencipta strategi bagi menambah baik petunjuk dan keputusan. Latar belakangnya dengan bertahun-tahun dalam pengurusan projek dan perancangan perniagaan membolehkan beliau membina pasukan yang berkesan. Dengan pengalaman dalam mengendalikan situasi tekanan tinggi, beliau sangat rendah diri, berorientasikan matlamat dan merupakan seorang yang mementingkan semangat berpasukan.

Dr. Othman bin Talib

Pensyarah Kanan | Universiti Putra Malaysia

Othman Talib dilahirkan pada 8 Julai 1963 di Negeri Sembilan. Beliau telah berkhidmat di Universiti Putra Malaysia (UPM) sejak 1987. Beliau bermula sebagai seorang guru Sains di Pusat Matrikulasi UPM selepas menamatkan pengajian dalam Sarjana Muda Sains dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 1999, beliau telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Sains (Pedagogi) dan dilantik sebagai pensyarah di Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM pada tahun berikutnya. Pada tahun 2007, beliau memperoleh Ijazah Doktor Pendidikan (Ed.D) dari Universiti Adelaide , Australia.

Berdasarkan pengalaman lebih 30 tahun mengajar dan menjalankan penyelidikan di UPM, beliau telah memperoleh kepakaran dalam pelbagai bidang disiplin termasuk Kaedah Instruksional dalam Kimia, Pengurusan Makmal, Pembangunan Kandungan Animasi dan Multimedia dalam Pendidikan Sains, dan Metodologi Penyelidikan.

Pamela Devadason

Pengetua | Ardence International School

Pamela Esther Devadason kini merupakan Pengetua Ardence International School. Setia Alam. Beliau telah terlibat dalam beberapa inisiatif KPM yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk pembelajaran digital, penilaian buku teks dan penilaian. Berdasarkan latar belakang beliau dalamjurusan Matematik dan Bahasa Inggeris dengan ijazah kedua dalam Kurikulum dan Pengajaran, serta pengalaman sebagai seorang Pengetua bertauliah; kekuatan dan minatnya terletak pada pedagogi dan penilaian. Beliau juga berkhidmat sebagai Pengarah Biro Teknologi MELTA 2020-2022 dan merupakan Orang Rujukan untuk Kurikulum Bahasa Inggeris sejajar CEFR. Sebagai seorang guru yang prihatin, hatinya sentiasa untuk guru dan murid-murid di sekolah.

Puvana Sinnasamy

Pensyarah | IPG Batu LIntang

Saya merupakan seorang pensyarah yang kini bertugas di IPG Batu Lintang, Sarawak. Saya bekerja sebagai guru Bahasa Inggeris di sebuah sekolah rendah selama sembilan tahun sebelum berpindah ke Kuching.

Dr. Rabindra Dev Prasad A/L Prasad V.P.N.

Ketua Jabatan | Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris, Kementerian Pendidikan

Rabindra memulakan kerjaya sebagai guru sekolah rendah pada tahun 1992. Selepas menamatkan pengajian di UPSI pada tahun 2002, Rabindra telah ditempatkan di sebuah sekolah menengah. Pada tahun 2006, selepas menamatkan M.Ed. dari UPSI, beliau menyertai Bahagian Pembangunan Kurikulum. Beliau melanjutkan pengajaran Ijazah Doktor Falsafah dalam pedagogi dan kurikulum dari UKM pada tahun 2016. Pada tahun 2021, beliau menyertai Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris, sebuah institut latihan perkhidmatan untuk guru Bahasa Inggeris. Rabindra percaya selain pengetahuan kandungan, semangat dan dedikasi, tahap integriti dan inspirasi tertinggi merupakan elemen penting dalam membentuk guru terbaik.

Rachael Shalini A/P Francis

Ketua Pegawai Eksekutif | MYReaders

Saya merupakan bekas guru Bahasa Inggeris dan Matematik yang mengajar di sebuah sekolah menengah luar bandar di Jengka, Pahang pada awal kerjaya saya. Saya mempunyai sembilan tahun pengalaman dalam bidang pendidikan dan telah bekerja dengan lebih 100 sekolah di seluruh Malaysia dalam pelbagai program transformasi sekolah. Saya bercita-cita untuk menyumbang ke arah meningkatkan kehidupan masyarakat terpinggir. Untuk melakukan ini, saya bekerjasama dengan pemimpin sekolah dan pemimpin masyarakat untuk memperjuangkan keadilan sosial seperti pendidikan berkualiti yang boleh diakses oleh semua.

Datin Rosliza binti Rosli

Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah | Pejabat Pendidikan Daerah Bangsar Pudu

Datin Rosliza Rosli ialah Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Bangsar dan Pudu. Beliau mempunyai pengalaman hampir 30 tahun dalam profesion perguruan, dua puluh daripadanya berada di dalam Kementerian. Beliau pernah berpeluang mengajar di sekolah luar bandar dan bandar. Selain daripada itu, beliau juga pernah berkhidmat di pelbagai jabatan di Kementerian Pendidikan Malaysia seperti Bahagian Pembangunan Kurikulum, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Bahagian Nazir Sekolah, Jabatan Pelajaran Johor serta lantikan terbaru beliau di Pejabat Pendidikan Daerah Bangsar dan Pudu. Pada 2014, Datin Rosliza telah dipilih untuk menyertai Perbadanan PADU secara peminjaman, sebuah unit pelaksanaan dan prestasi pendidikan yang ditubuhkan untuk membantu dalam perjalanan transformasi pendidikan. Pengalamannya dalam PADU sudah tentu memberi nilai tambah kepada kerjayanya dan pengalaman yang dilaluinya di sana sudah pasti membentuk cara beliau melihat sesuatu dan ia juga telah melatih beliau untuk sentiasa berfikir beberapa langkah ke hadapan dan berfikir secara kreatif. Hari ini, salah satu projeknya untuk sekolah-sekolah di Bangsar dan Pudu yang beliau berasa bangga dalamialah pembangunan Indeks Kebahagiaan Sekolah, sesuatu yang pertama seumpamanya di rantau ini, jika tidak di dunia.

Saw Yu Shen

Ketua Operasi (Pendidikan) | Yayasan PETRONAS

Yu Shen mengetuai tonggak pendidikan Yayasan PETRONAS dalam menyelia program dan geran pendidikan yayasan yang menyokong pemimpin pendidikan, guru dan pelajar; terutamanya dalam bidang pendidikan STEM secara langsung.

Sebelum Yayasan PETRONAS, Yu Shen merupakan perunding strategi di bawah Penasihat Dalberg di mana beliau menyokong pelanggan sektor swasta dan awam mengenai strategi dan pemantauan, penilaian dan pembelajaran (MEL); dengan tumpuan kepada pendidikan, hak kanak-kanak dan rangkuman kewangan. Yu Shen juga pernah berkhidmat sebagai Pengurus di PADU, unit pelaksanaan dan prestasi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana beliau mengetuai reka bentuk dan penyampaian program transformasi pendidikan negara dan memudahkan pembentukan beberapa makmal dasar negara.

Beliau memiliki MPA dari Universiti Nasional Singapura dan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Putra Malaysia.

Siti Rahayu Baharin

Pengasas Bersama | Buku Jalanan Chow Kit

Siti Rahayu Baharin adalah seorang ibu dan guru yang percaya bahawa pendidikan ialah hak asasi setiap manusia, dan ia perlu disediakan untuk semua orang. Mempunyai minat yang mendalam tentang pendidikan dan pemerkasaan masyarakat, Rahayu dan kumpulan rakan-rakannya mengasaskan Buku Jalanan Chow Kit- sebuah organisasi yang menyokong idea bahawa ilmu melalui pendidikan adalah makanan paling penting bagi manusia jika mereka ingin berkembang maju. Persoalan dan isu sama ada manusia perlu makan untuk hidup, atau hidup untuk makan, itulah yang pasukan Buku Jalanan Chow Kit (BJCK) usahakan. Mereka menyampaikan konsep tersebut secara berhati-hati dan kritis semasa terlibat dengan golongan miskin bandar di kawasan di Kuala Lumpur yang dikenali sebagai Chow Kit, melalui pendidikan, khususnya dalam usaha mendidik minda muda kanak-kanak daripada keluarga miskin di bandar.

Szarmilaa Dewie Krishnan

Pensyarah | Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris, Kementerian Pendidikan Malaysia

Szarmilaa Dewie Krishnan ialah pensyarah di Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris (ELTC), Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau menamatkan Ijazah Doktor Falsafah dalam Teknologi Pendidikan di bawah biasiswa penuh kerajaan. Beliau berkelulusan M.Ed (TESL) dari Universiti Malaya. Beliau telah menjalankan beberapa kajian tentang tabiat membaca, permainan bahasa, dan penggunaan bahasa Inggeris di Malaysia. Minat semasa beliau adalah dalam program penyelidikan pendidikan, gamifikasi, permainan bahasa, pembelajaran campuran dan gamifikasi pembelajaran dalam talian. Beliau telah mereka bentuk dan membangunkan kursus gamifikasi pembelajaran dalam talian dalam Classcraft untuk meningkatkan kecekapan guru bahasa Inggeris di Malaysia. Berbekalkan moto “Kewajipan ialah Tuhan”, beliau berusaha untuk cemerlang dalam apa jua bidang yang diceburi. Beliau juga telah melibatkan diri dalam banyak inisiatif penting, iaitu Pro-ELT, PPKBIS, DLP, PITO, dan juga Pelatih Induk untuk CEFR. Szarmilaa telah berkhidmat sebagai Penolong Setiausaha Persatuan Pengajaran Bahasa Inggeris Malaysia (MELTA), Pengarah Latihan dan kini beliau menyandang jawatan Setiausaha Kehormat MELTA Malaysia.

Thong Yuet Sheng

Pengerusi | Malaysian Book Industry Chamber

Keith Thong ialah Pengarah Urusan Kedai Buku Universiti Malaysia (UBSM sejak 1958). UBSM ialah peneraju pasaran semasa dalam segmen K-12 untuk semua pengedaran produk Cetak dan Digital di Malaysia dan rantau SEA; dengan tumpuan khusus pada kurikulum IGCSE UK.

Pelibatan dalam badan bukan kerajaan:
• Pemegang Amanah Lembaga: Alumni Sekolah Lelaki Methodist
• Ahli Lembaga Pengarah: Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (MBKM, KPM)
• Pengerusi: Malaysian Book Industry Chamber (MBIC)
• Presiden: Persatuan Penjual Buku Malaysia
• Penasihat Akademik: Rotary Club KL Dynamics
• Ahli: Rangkaian Perikatan Internet

Pelibatan profesional:
• Jurulatih dan penceramah bertauliah HRDF
• Projek Penerbitan dan Pendidikan: Pendidikan, Perpustakaan, Buku Teks & Pembangunan Luar Bandar (Cetak dan Digital)
• Agen dan pengedar untuk syarikat Teknologi Pendidikan: Asia dan SEA.
• Penasihat Industri Universiti Malaya dan Universiti Negeri Medan.

Zahirah Zulkifly

Pengarah, Penglibatan Ekosistem Pendidikan & Ketua Program Fellowship TFM | Yayasan Teach for Malaysia

Zahirah telah berkhidmat dalam bidang pendidikan sepanjang kerjayanya. Beliau ialah Pengarah Penglibatan Ekosistem Pendidikan TFM di mana beliau telah bekerja selama 10 tahun. Beliau menyelia keseluruhan Program Fellowship TFM yang meliputi pengambilan dan pemilihan, penempatan, latihan Felo dan impak pasca program. Beliau juga mengetuai urusan TFM dengan kerajaan Malaysia dan entiti sektor awam yang lain.

Zahirah bersemangat untuk menyelesaikan isu sosial dan selama ini telah terlibat dalam pelbagai projek pembinaan kapasiti dalam komuniti di seluruh Malaysia. Selain bekerja dalam bidang pendidikan, beliau menghabiskan masanya sebagai ibu kepada anak kesayangan beliau yang penuh dengan tenaga.

Pushparani a/p Subramaniam

Ketua Penolong Pengarah | Bahagian Sumber Pendidikan dan Teknologi, Kementerian Pendidikan

Saya memulakan kerjaya saya sebagai guru di sebuah sekolah rendah di Daerah Pekan di Pahang dan kemudian berpindah mengajar di Kuala Lumpur. Seterusnya saya berkhidmat di Bahagian Pembangunan Kurikulum sebelum dilantik menyertai Bahagian Teknologi Pendidikan. Kini, saya mengetuai Unit Bahasa Sektor e-Pembelajaran di Bahagian Sumber Pendidikan dan Teknologi Kementerian Pendidikan.