Metodologi 2024

Metodologi Penjurian Malaysia Teacher Prize

 • Malaysia Teacher Prize mempunyai proses permohonan serta penjurian yang berperingkat. Proses ini melibatkan penapisan, saringan dan temuduga demi menyenarai pendek para Finalis serta Pemenang.
 • Permohonan peringkat pertama akan berfokus kepada satu esei 500 patah perkataan atau satu video selama 3 minit di mana pemohon akan berkongsi tentang refleksi serta perjalanan beliau sebagai seorang pendidik.
 • Semua permohonan yang dihantar dalam Peringkat 1 akan melalui proses tapisan untuk mengenalpasti semua pemohon yang memenuhi kriteria permohonan.
 • Semua pemohon yang layak akan dinilai oleh ahli juri dalam Jawatankuasa Anugerah berdasarkan rubrik penilaian untuk senarai pendekkan pemohon yang akan mara ke Peringkat 2.
 • Pemohon yang disenarai pendek untuk Peringkat 2 akan dikehendaki untuk melengkapkan 4 esei tambahan yang masing-masing tidak lebih daripada 250 patah perkataan dalam topik berikut:
  • Pengajaran Anda
  • Pembangunan Profesionalisme
  • Aktiviti Luar Bilik Darjah
  • Sumbangan terhadap Profesion Keguruan
 • Pemohon-pemohon ini akan dinilai sekali lagi oleh para juri Jawatankuasa Anugerah bagi menentukan calon temuduga.
 • Akhirnya, sesi temuduga akan mengenalpasti Finalis 10 Teratas, Finalis 5 Teratas dan Pemenang Malaysia Teacher Prize.
 • Jawatankuasa Anugerah terdiri daripada individu yang merupakan:
  • Pegawai berpengalaman dari Kementerian Pendidikan Malaysia
  • Ahli akademik yang tersohor
  • Individu cemerlang daripada organisasi pendidikan
  • Individu cemerlang daripada organisasi bukan pendidikan
  • Individu cemerlang daripada Organisasi berkait Malaysia Teacher Prize
 • PEMIMPIN GSL juga akan menjalankan pengesahan latar belakang serta semakan rujukan jika diperlukan untuk memastikan kesahan permohonan.